Меню

По гречески капитальный ремонт

ремонт

1 ремонт

ремонт машины επισκευή μηχανής•

ремонт здшия επισκευή κτιρίου•

ремонт одежды επιδιόρθωση ενδυμάτων•

ремонт обуви επιδιόρθωση υποδημάτων•

капитальный ремонт γενική επισκευή•

текущий ремонт οι μικροεπισκευές.

2 ремонт

3 ремонт

4 ремонт

5 ремонтёр

См. также в других словарях:

ремонтёр — ремонтёр … Русское словесное ударение

ремонтёр — ремонтёр, а … Русский орфографический словарь

ремонтёр — ремонтёр … Словарь употребления буквы Ё

ремонтёр — ремонт/ёр/ … Морфемно-орфографический словарь

ремонт — а, м. remonte f. 1. Ремонт. Ремонтныя лошади. Ян. 1806. От покупающего ремонт офицера. 1810. ПСЗ 31 51. Таким образом все 7 мь эскадронов должны быть всегда в полном комплекте лошадей. Для покупки же ремонтов послать офицеров из запасных… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ремонтёр — ремонтёр, ремонтёры, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёру, ремонтёрам, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёром, ремонтёрами, ремонтёре, ремонтёрах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

РеМОнТ — Жанры рок, русский рок, дзен рок Годы 1993 наши дни Страна … Википедия

ремонт — Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей ======= Под операцией ремонта в соответствии с ГОСТ 3.1109 82 понимают законченную часть ремонта, выполняемую… … Справочник технического переводчика

РЕМОНТ — (фр.). 1) починка, поправка, требуемые постоянно домом, заведением. 2) покупка новых лошадей для конных полков, а также и самые лошади. 3) содержание в порядке чего либо, годичные расходы на это. 4) деньги, отпускаемая от казны на поддержание… … Словарь иностранных слов русского языка

РЕМОНТ — РЕМОНТ, ремонта, муж. (франц. remonte). 1. Исправление разрушившегося или обветшавшего, починка. Смета на капитальный ремонт здания. Профилактический ремонт. Ремонт фабрики закончен. Ремонт одежды. 2. Приобретение войсковыми частями лошадей для… … Толковый словарь Ушакова

ремонт — См. исправление, улучшение производить ремонт. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ремонт починка, наладка, исправление, восстановление; содержание, уход, обслуживание;… … Словарь синонимов

Источник

Ремонт

1 επισκευη

(τῶν ἱρῶν Her. ; τῶν τειχῶν Dem. ; τῆς πόλεως Plut. )

2 κονιαμα

3 αναδιόρθωση

4 γενικός

γενικός κανόνας — общее правило;

γενικός αφοπλισμός — всеобщее разоружение;

γενικές γνώσεις — универсальные знания;

ομιλώ με γενικές εκφράσεις — говорить общими фразами;

ο γενικός γραμματέας — генеральный секретарь;

γενική επισκευή — капитальный ремонт;

5 δίνω

δίν τό χέρι μου — подавать, протягивать руку;

δίνω μ’ ενοίκιο — давить напрокат;

δίν κάτι δανεικά — давать что-л, в долг;

δίνω τό φάρμακο — давать лекарство;

δίνω ψωμί σε όλους — раздавать всем хлеб;

δίνω άδεια — давать разрешение; — разрешать, позволять;

δίνω προνόμιο — давать привилегию;

αυτός ποτέ δεν δίνει (ελεημοσύνη) — он никогда не подаёт (милостыню);

τί δίνεις στον κηπουρό; — сколько ты платишь садовнику?;

πόσα σρύ δίνουν γιά αυτοκίνητο; — сколько тебе предлагают за машину?;

τό δίνει το σπίτι του — он продаёт свой дом;

δίνω κέρδος — давать доход;

δίνω οφέλεια — приносить пользу;

ο κήπος τού δίνει πολύ λίγα — сад ему приносит очень мало дохода;

Читайте также:  Как сделать капитальный ремонт двигателя опель зафира

δίνω την κόρη μου σε. — выдавать дочь за. ;

δίνω τραπέζι — давать обед;

δίν ξύλο — бить, избивать;

δίνω γροθιά — ударить кого-л. кулаком;

δίνω πιστολιά — выстрелить из револьвера, пистолета;

δίνω ντουφεκιά — выстрелить из винтовки;

δίνω μαχεριά — ударить ножом;

δίνω όρκο — давать клятву; — клясться;

δίνω πίστη — верить, доверять;

δίνω συνταγή — выписывать рецепт, прописывать лекарство;

δίνω παράσταση — давать представление;

δίνω διαταγή — подавать команду, приказ;

§ δίνω πίσω — отдавать обратно, возвращать;

δίνω ακρόαση — а) слушать; — выслушивать; — б) давать аудиенцию;

δίνω προσοχή — быть внимательным, обращать внимание;

δίνω τό λόγο — предоставлять слово (на собрании);

δίνω λόγο — или τον λόγο μου — давать слово, обещать;

δίνω τό λόγο της τιμής μου — давать честное слово;

δίνω λόγο — или δίν λογαριασμό (των πράξεων μου) — давать отчёт, отчитываться (за свои поступки);

δίνω αναφορά — а) отдавать рапорт, рапортовать; — б) ирон. докладывать, доносить;

δίνω σημασία — придавать значение;

δίνω σε κάποιον να καταλάβει — а) давать кому-л. понять; — б) подробно объяснять кому-л.;

δίνω αέρα σε κάποιου — многое позволять, давать волю кому-л.;

μου δίνει στα νεύρα — он мне действует на нервы;

δίνω τό κεφάλι μου — я готов голову дать на отсечение;

του δίνω — уходить, смываться;

δίνω σημεία ζωής — подавать признаки жизни;

δίν καί παίρνω — разыгрывать из себя важную персону;

δίνω τόπο της οργής ( — или στην οργή) — сдерживать гнев;

(δεν) μρύ δίνει χέρι — это мне (не) подходит, это (не) в моих интересах;

δίνομαι — предаваться, отдаваться;

δίνομαι στην επιστήμη — отдаваться науке

6 διόρθωμα

7 διορθωτικά

8 εγγύηση

με εγγύηση — с гарантией;

επισκευή με εγγύηση — гарантийный ремонт;

αμοιβαία ( — или αλληλέγγυος) εγγύηση — круговая порука;

αναλαμβάνω με εγγύηση μου — брать на поруки;

εγγύηση φιλίας — залог дружбы;

εγγύηση της επιτυχίας — залог успеха;

καταβάλλω εγγύηση — вносить залог;

σαν εγγύηση — в залог чего-л.

9 επιδιόρθωση

10 επιδιορθωτικά

11 επισκευή

γενική επισκευή — капитальный ремонт;

επισκευαί ωρολογίων — ремонт часов

12 μερεμέτι

13 σιάξιμο

14 επιδιόρθωση

См. также в других словарях:

ремонтёр — ремонтёр … Русское словесное ударение

ремонтёр — ремонтёр, а … Русский орфографический словарь

ремонтёр — ремонтёр … Словарь употребления буквы Ё

ремонтёр — ремонт/ёр/ … Морфемно-орфографический словарь

ремонт — а, м. remonte f. 1. Ремонт. Ремонтныя лошади. Ян. 1806. От покупающего ремонт офицера. 1810. ПСЗ 31 51. Таким образом все 7 мь эскадронов должны быть всегда в полном комплекте лошадей. Для покупки же ремонтов послать офицеров из запасных… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ремонтёр — ремонтёр, ремонтёры, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёру, ремонтёрам, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёром, ремонтёрами, ремонтёре, ремонтёрах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

РеМОнТ — Жанры рок, русский рок, дзен рок Годы 1993 наши дни Страна … Википедия

ремонт — Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей ======= Под операцией ремонта в соответствии с ГОСТ 3.1109 82 понимают законченную часть ремонта, выполняемую… … Справочник технического переводчика

РЕМОНТ — (фр.). 1) починка, поправка, требуемые постоянно домом, заведением. 2) покупка новых лошадей для конных полков, а также и самые лошади. 3) содержание в порядке чего либо, годичные расходы на это. 4) деньги, отпускаемая от казны на поддержание… … Словарь иностранных слов русского языка

РЕМОНТ — РЕМОНТ, ремонта, муж. (франц. remonte). 1. Исправление разрушившегося или обветшавшего, починка. Смета на капитальный ремонт здания. Профилактический ремонт. Ремонт фабрики закончен. Ремонт одежды. 2. Приобретение войсковыми частями лошадей для… … Толковый словарь Ушакова

ремонт — См. исправление, улучшение производить ремонт. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ремонт починка, наладка, исправление, восстановление; содержание, уход, обслуживание;… … Словарь синонимов

Источник

ремонт

1 επισκευη

(τῶν ἱρῶν Her. ; τῶν τειχῶν Dem. ; τῆς πόλεως Plut. )

2 κονιαμα

3 αναδιόρθωση

4 γενικός

γενικός κανόνας — общее правило;

γενικός αφοπλισμός — всеобщее разоружение;

γενικές γνώσεις — универсальные знания;

ομιλώ με γενικές εκφράσεις — говорить общими фразами;

ο γενικός γραμματέας — генеральный секретарь;

γενική επισκευή — капитальный ремонт;

5 δίνω

δίν τό χέρι μου — подавать, протягивать руку;

δίνω μ’ ενοίκιο — давить напрокат;

δίν κάτι δανεικά — давать что-л, в долг;

δίνω τό φάρμακο — давать лекарство;

δίνω ψωμί σε όλους — раздавать всем хлеб;

δίνω άδεια — давать разрешение; — разрешать, позволять;

δίνω προνόμιο — давать привилегию;

αυτός ποτέ δεν δίνει (ελεημοσύνη) — он никогда не подаёт (милостыню);

τί δίνεις στον κηπουρό; — сколько ты платишь садовнику?;

πόσα σρύ δίνουν γιά αυτοκίνητο; — сколько тебе предлагают за машину?;

τό δίνει το σπίτι του — он продаёт свой дом;

δίνω κέρδος — давать доход;

δίνω οφέλεια — приносить пользу;

ο κήπος τού δίνει πολύ λίγα — сад ему приносит очень мало дохода;

δίνω την κόρη μου σε. — выдавать дочь за. ;

δίνω τραπέζι — давать обед;

δίν ξύλο — бить, избивать;

δίνω γροθιά — ударить кого-л. кулаком;

δίνω πιστολιά — выстрелить из револьвера, пистолета;

δίνω ντουφεκιά — выстрелить из винтовки;

δίνω μαχεριά — ударить ножом;

δίνω όρκο — давать клятву; — клясться;

δίνω πίστη — верить, доверять;

δίνω συνταγή — выписывать рецепт, прописывать лекарство;

δίνω παράσταση — давать представление;

δίνω διαταγή — подавать команду, приказ;

§ δίνω πίσω — отдавать обратно, возвращать;

δίνω ακρόαση — а) слушать; — выслушивать; — б) давать аудиенцию;

δίνω προσοχή — быть внимательным, обращать внимание;

δίνω τό λόγο — предоставлять слово (на собрании);

δίνω λόγο — или τον λόγο μου — давать слово, обещать;

δίνω τό λόγο της τιμής μου — давать честное слово;

δίνω λόγο — или δίν λογαριασμό (των πράξεων μου) — давать отчёт, отчитываться (за свои поступки);

δίνω αναφορά — а) отдавать рапорт, рапортовать; — б) ирон. докладывать, доносить;

δίνω σημασία — придавать значение;

δίνω σε κάποιον να καταλάβει — а) давать кому-л. понять; — б) подробно объяснять кому-л.;

δίνω αέρα σε κάποιου — многое позволять, давать волю кому-л.;

μου δίνει στα νεύρα — он мне действует на нервы;

δίνω τό κεφάλι μου — я готов голову дать на отсечение;

του δίνω — уходить, смываться;

δίνω σημεία ζωής — подавать признаки жизни;

δίν καί παίρνω — разыгрывать из себя важную персону;

δίνω τόπο της οργής ( — или στην οργή) — сдерживать гнев;

(δεν) μρύ δίνει χέρι — это мне (не) подходит, это (не) в моих интересах;

δίνομαι — предаваться, отдаваться;

δίνομαι στην επιστήμη — отдаваться науке

6 διόρθωμα

7 διορθωτικά

8 εγγύηση

με εγγύηση — с гарантией;

επισκευή με εγγύηση — гарантийный ремонт;

αμοιβαία ( — или αλληλέγγυος) εγγύηση — круговая порука;

αναλαμβάνω με εγγύηση μου — брать на поруки;

εγγύηση φιλίας — залог дружбы;

εγγύηση της επιτυχίας — залог успеха;

καταβάλλω εγγύηση — вносить залог;

σαν εγγύηση — в залог чего-л.

9 επιδιόρθωση

10 επιδιορθωτικά

11 επισκευή

γενική επισκευή — капитальный ремонт;

επισκευαί ωρολογίων — ремонт часов

12 μερεμέτι

13 σιάξιμο

14 επιδιόρθωση

См. также в других словарях:

ремонтёр — ремонтёр … Русское словесное ударение

ремонтёр — ремонтёр, а … Русский орфографический словарь

ремонтёр — ремонтёр … Словарь употребления буквы Ё

ремонтёр — ремонт/ёр/ … Морфемно-орфографический словарь

ремонт — а, м. remonte f. 1. Ремонт. Ремонтныя лошади. Ян. 1806. От покупающего ремонт офицера. 1810. ПСЗ 31 51. Таким образом все 7 мь эскадронов должны быть всегда в полном комплекте лошадей. Для покупки же ремонтов послать офицеров из запасных… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ремонтёр — ремонтёр, ремонтёры, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёру, ремонтёрам, ремонтёра, ремонтёров, ремонтёром, ремонтёрами, ремонтёре, ремонтёрах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

РеМОнТ — Жанры рок, русский рок, дзен рок Годы 1993 наши дни Страна … Википедия

ремонт — Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей ======= Под операцией ремонта в соответствии с ГОСТ 3.1109 82 понимают законченную часть ремонта, выполняемую… … Справочник технического переводчика

РЕМОНТ — (фр.). 1) починка, поправка, требуемые постоянно домом, заведением. 2) покупка новых лошадей для конных полков, а также и самые лошади. 3) содержание в порядке чего либо, годичные расходы на это. 4) деньги, отпускаемая от казны на поддержание… … Словарь иностранных слов русского языка

РЕМОНТ — РЕМОНТ, ремонта, муж. (франц. remonte). 1. Исправление разрушившегося или обветшавшего, починка. Смета на капитальный ремонт здания. Профилактический ремонт. Ремонт фабрики закончен. Ремонт одежды. 2. Приобретение войсковыми частями лошадей для… … Толковый словарь Ушакова

ремонт — См. исправление, улучшение производить ремонт. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ремонт починка, наладка, исправление, восстановление; содержание, уход, обслуживание;… … Словарь синонимов

Источник